Train the trainer - Certifieringen av interna tränare

Vi erbjuder ett väl beprövat Train the trainer koncept där vi certifierar och ger en eller flera av era medarbetare pedagogiska färdigheter för att genomföra våra sälj-, service- eller coachingprogram, syftet är att kunna kompetensutveckla och träna era ledare, säljare eller servicegivare på egen hand. Licenser beställer ni från Miller Heiman Group.

Train the Trainer gör det möjligt för ditt företag att på ett professionellt sätt implementera träning som en del av organisationens strategi för kompetensutveckling, där nyanställda alltid kan erbjudas samma grundläggande säljträning, serviceträning eller ledarskapsprogram, som ni tidigare gett övriga medarbetare. Train the trainer konceptet hjälper er också att bibehålla och kontinuerligt stötta erfarna medarbetare i användandet av färdigheter.

Handledarutbildningen lär tränaren att:

 • förmedla rätt attityd och rätt kunskap till deltagarna så att de förstår syftet med träningen och hur de kan tillämpa nya färdigheter i vardagen.
 • använda handledarens tre roller som kunskapsförmedlare, kursledare och inspiratör.
 • genomföra kritiska moment i utbildningsprogrammet på ett professionellt sätt.

Train the trainer, tillvägagångssätt för att certifieria interna tränare

 1. Utse den som ska bli tränare, det kan vara någon på utbildningsavdelningen, en säljchef eller servicechef eller någon annan som anses lämplig. Kontakta gärna Miller Heiman Group för att få hjälp med urvalskriterier.

 2. Gå grundutbildning i det program som tränaren ska certifieras i. Den utvalda tränaren går grundutbildningen som deltagare för att få se och uppleva utbildningen. 

 3. Gå tränarutbildning som innehåller pedagogik för att på bästa sätt kunna jobba med inlärning och metodik för  att kunna genomföra träningen enligt Miller Heiman Groups stardard.    

 4. Observera när en erfaren tränare genomför utbildning.   

 5. Bli certifierad genom att Tränare från Miller Heiman Group observerar ditt genomförande, en så kallad Check out.  Syftet är att säkerställa kvalitet i genomförandet och ge feedback. 

 6. Genomför träning internt. Licenser och deltagarmaterial från Miller Heiman Group.    

Antal certifieringsdagar varierar beroende på vilket utbildningsprogram tränaren ska certifieras i.  Grundutbildning 1‐3 dagar. Tränarutbildning 2‐3 dagar. Observation 1‐3 dagar. Check out 1‐3 dagar. 

Investering: Kontakta oss för offert, tfn 08-440 90 30


Certifierad tränare abonnerar på en plats i Achievers Academy som erbjuder:

 • Tränarträffar.
 • Forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte.
 • Branschöverskridande nätverk.
 • Hotline till master trainers.