Train the trainer - Certifieringen av interna tränare

AchieveGlobal erbjuder ett väl beprövat Train the trainer koncept där vi certifierar och ger en eller flera av era medarbetare pedagogiska färdigheter för att genomföra AchieveGlobals sälj-, service- eller ledarskapsprogram, syftet är att kunna kompetensutveckla och träna era ledare, säljare eller servicegivare på egen hand. Deltagarmaterial beställer ni från AchieveGlobal.

Train the Trainer gör det möjligt för ditt företag att på ett professionellt sätt implementera träning som en del av organisationens strategi för kompetensutveckling, där nyanställda alltid kan erbjudas samma grundläggande säljträning, serviceträning eller ledarskapsprogram, som ni tidigare gett övriga medarbetare. Train the trainer konceptet hjälper er också att bibehålla och kontinuerligt stötta erfarna medarbetare i användandet av färdigheter.

Handledarutbildningen lär tränaren att:

 • förmedla rätt attityd och rätt kunskap till deltagarna så att de förstår syftet med träningen och hur de kan tillämpa nya färdigheter i vardagen.
 • använda handledarens tre roller som kunskapsförmedlare, kursledare och inspiratör.
 • genomföra kritiska moment i utbildningsprogrammet på ett professionellt sätt.

Train the trainer, tillvägagångssätt för att certifieria interna tränare

 1. Utse den som ska bli tränare, det kan vara någon på utbildningsavdelningen, en säljchef eller servicechef eller annan som anses lämplig. Kontakta gärna AchieveGlobal för att få hjälp med urvalskriterier, 08 - 440 90 30.
 2. Den eller de utvalda tränarna går grundutbildning i det program som han eller hon ska certifieras i.
 3. Den eller de utvalda tränarna genomgår en två dagars handledarutbildning som ger de färdigheter som krävs för att genomföra vald utbildning.
 4. Efter handledarutbildningen sitter tränaren med och observerar en erfaren handledare, då denne håller utbildning.
 5. Den eller de utvalda tränarna certifieras och avtal upprättas mellan AchieveGlobal och det företag där handledaren är verksam.
 6. AchieveGlobal sitter med på ett utbildningstillfälle, som den nyutbildade handledaren håller för att säkerställa kvalitet i leveransen och ge feedback. Detta sker efter någon eller några genomförda kurser.

Antal dagar: Deltagande på grundutbildning i sin helhet 1-3 dagar, handledarutbildning 3 dagar samt observation 1-3 dagar.

Investering: Kontakta oss för offert, tfn 08-440 90 30 eller via kontaktformuläret


Certifierad tränare abonnerar på en plats i Achievers Academy som erbjuder:

 • Tränarträffar i AchieveGlobals regi.
 • Forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte.
 • Branschöverskridande nätverk.
 • Hotline till AchieveGlobals master trainers.