Serviceutbildning som förbättrar era kundrelationer

Serviceutbildning baserad på den senaste forskningen inom kundupplevelser och speciellt anpassad till medarbetare som arbetar i en miljö med krav på kvalitativ kundkommunikation. Från kunderna finns krav på en enastående service och rådgivning. Från den egna organisationen finns krav att ta tillvara på möjligheter till merförsäljning. Ge alla som arbetar med kundkommunikation attityd, färdigheter och säkerhet att bemöta dagens medvetna kunder. Vi hjälper er att äga kundupplevelsen.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller Kontakta oss.


Vårt utbud av serviceutbildning innefattar:

Att äga kundupplevelsen™

Plattform för utbildningen och ett förhållningssätt till arbetet gentemot kunder. Dessutom ett sätt för deltagarna att identifiera individuella respektive organisatoriska styrkor och utvecklingsområden.

 • Vad innebär konceptet Att äga kundupplevelsen?
 • Vilka förväntningar har era kunder i de interaktioner som sker?
 • Vilka avgörande ögonblick finns i era kundrelationer?
 • Hur kan vi mäta om vi lyckats skapa positiva avgörande ögonblick och lojala kunder?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i mitt arbete mot att skapa lojala kunder?

Läs mer om att äga kundupplevelsen, utbildning för servicegivare

Längd: 1/2 dag

Målgrupp: Nya och erfarna medarbetare med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete


Möta mänskliga behov™

Alla kundinteraktioner börjar på det mänskliga planet. Varje individs mänskliga behov behöver bli tillgodosedda för att skapa lojalitet. Mänskliga behov handlar om de behov vi alla har av att få individuell uppmärksamhet, bli behandlade med respekt och förståelse. Vi utgår från de beteenden som forskningen identifierat som kritiskt viktiga för att varje kund ska få sina mänskliga behov tillgodosedda. Vi tränar på att klä färdigheterna med egna ord som hjälper varje individ att skapa lojala kunder.

 • Identifiera kunders mänskliga behov
 • Verktyg för att möta generella mänskliga behov
 • Verktyg för att möta varje kunds unika mänskliga behov

Läs mer om servicträning för att möta mänskliga behov

Längd: 1/2 dag

Målgrupp: Nya och erfarna medarbetare med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete


Möta affärsmässiga behov™

Att hitta och möta affärsmässiga behov är tillsammans med de mänskliga behoven nyckeln till lojala kunder. Utifrån kundens förväntningar arbetar vi här med en struktur för att genomföra effektiva och konsultativa samtal med kunder. Fokus ligger på att ta reda på och möta affärsmässiga behov; de behov som gör att kunden söker din expertis och rådgivning.

 • Fyra delar av ett affärsmässigt samtal
 • Inleda samtalet genom att ge god service
 • Lär dig om kundens behov
 • Ta tillvara på möjligheter till merförsäljning
 • Övertyga kunden om den lösning du föreslår
 • Ge ovälkommen information
 • Avsluta samtalet genom att ge god service

Läs mer om serviceträning för att möta affärsmässiga behov

Längd: 1/2 dag

Målgrupp: Nya och erfarna medarbetare med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete


Hantera utmanande kundsamtal™

Ibland händer det att kunden upplever att vi inte levt upp till deras förväntningar. Oavsett vems fel det är har något gått snett, interaktionen är på väg att utvecklas till ett negativt avgörande ögonblick. Om vi lyckas vända ögonblicket till positivt för kunden har vi en gyllene möjlighet att skapa lojala kunder. Vi jobbar här med färdigheter som hjälper er att hantera dessa situationer effektivt.

 • Tre konkreta färdighetssteg för att hantera utmanande kundsamtal med bibehållet fokus på att möta både affärsmässiga och mänskliga behov

Läs mer om serviceträning för att hantera utmanande kundsamtal

Längd: 1/2 dag

Målgrupp: Nya och erfarna medarbetare med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller Kontakta oss. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att träna servicegivare, lokalt, nordiskt och globalt.