Förhandlingsteknik

Ökad konkurrens och ökade kundkrav gör det svårt för säljare att få igenom sitt ursprungsförslag, säljaren måste ofta förhandla eller tappa affären. I ivern att få affären glömmer många säljare lönsamheten för den egna organisationen. Professional Sales Negotiations, PSN Säljförhandling ger säljare metoder och säkerhet att driva ömsesidigt lönsamma sälj för handlingar. Denna kurs i professionell förhandling är två dagar och består av tre moduler:

 • Att förstå säljförhandlingar
 • Att planera säljförhandlingar
 • Att genom föra säljförhandlingar

Kursen ger säljare ett ramverk för lönsamma säljförhandlingar, en förståelse för vad det är, hur det skiljer sig från försäljning, när man förhandlar, hur man når en vinna- vinnalösning, hur man ansikte mot ansikte genomför en förhandling, hur man når en acceptabel lösning, hur man planerar för att nå den bästa lösningen och undviker överraskningar.

Efter kursen kommer säljaren att kunna

 • använda en tydlig checklista och enkelt avgöra om timingen är rätt
 • planera en säljförhandling
 • använda en konkret process för att genomföra en framgångsrik säljförhandling
 • ta hem fler affärer med högre täckningsbidrag

PSN Säljförhandling ger säljare metoder och säkerhet att driva ömsesidigt lönsamma sälj för handlingar.

Kontakta oss


Specifikationer förhandling:

 • Målgrupp: Erfarna säljare samt deras säljchefer och
 • Format: Introduktioner, skriftliga övningar, interaktiva videoövningar, individuella analyser, gruppdiskussioner, färdighetsträning och upplevelsebaserade övningar. Rollspel för praktisk träning.
 • Kursdokumentation: Omfattande litteratur, strukturerad förhandligsplanerare samt färdighetskort
 • Digitalt planeringsverktyg
 • Telefonsupport före och efter kurs
 • Möjlighet att komplettera med coaching och sambesök och e-Learning PSS Online
 • Tränare: Erfarna, certifierade tränare. Våra tränare får saker att hända, de vågar utmana och de ger konstruktiv feedback som hjälper deltagarna lyfta fram sina styrkor och ta tag i sina utvecklingsområden.
 • Kursdiplom: Efter fullständigt deltagande blir du certifierad PSN Säljare

För ytterligare information kontakta oss: tfn. 08 - 4409030