Säljutbildning som tar dig till enastående säljresultat

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 så gör vi en analys av ert behov av säljutbildning. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att träna säljare, lokalt, nordiskt och globalt.

Vi anpassar säljträningen till er organisations unika situation och behov av säljutveckling. I vårt utbud har vi världens mest prövade säljträning, PSS - Professional Selling Skills. Vi erbjuder kurser i förhandling, strategisk försäljning, prospektering, presentationsteknik och telefonförsäljning samt att skriva säljande offerter.


Vårt utbud av säljträning innefattar:

Säljträning - PSS, Professional Selling Skills

PSS är världens mest prövade säljutbildning. Fler än tre miljoner säljare har hjälpt oss finslipa träningen så att den ger maximal avkastning. Under utbildningen tränas säljare i säljtekniker som hjälper dem inleda ett säljsamtal så att kunden ger dem uppmärksamhet, söka efter behovet bakom behovet, sälja in lösningar så att kunden vill köpa, göra framgångsrika säljavslut samt hantera invändningar. Välj mellan företagsanpassad utbildning eller öppen kurs.

Längd: 2 dagar + 1 dags förberedande E-Learning
Läs mer om PSS Säljträning


PSS Säljträning fördjupning och vidareutveckling, läs mer om


Strategic Selling with Perspective och SCOUT

Vår klassiska Blue Sheet inkluderar numera perspektiv som hjälper säljare att identifiera sin position med kunderna och bestämma vilken nästa åtgärd ska vara. Scout by Miller Heiman Group en teknisk lösning som skapar en förbättrad användning av Strategic Selling®.

Läs mer Strategic Selling with Perspective och SCOUT by Miller Heiman Group


Säljstrategier - Winning Account Strategies

När kundernas beslut tenderar till att bli större och sträcka sig över längre tid behöver säljaren tänka och arbeta strategiskt.

Längd: 2 dagar
Läs mer om KAM utbildning i strategisk försäljning


Säljförhandling - Professional Sales Negotiations

I dagens hårda ekonomiska verklighet hamnar säljare allt oftare i en förhandlingssituation. Säljaren lär sig att planera en säljförhandling samt tränar sig i att använda en konkret åttastegsprocess för att genomföra en framgångsrik säljförhandling. Fler affärer med högre täckningsbidrag gör att investeringen snabbt lönar sig.

Längd: 2 dagar
Läs mer om utbildning i förhandlingsteknik


Prospektering - Professional Prospecting Skills

Cold Calls betyder ofta slöseri med tid. Vi ger säljare de processer och färdigheter som de behöver för att på ett effektivt sätt kunna realisera nya affärsmöjligheter genom att prospektera. Säljarna lär sig en trestegsprocess för att planera samtalet, kontakta prospektet samt utvärdera insatsen.

Längd: 2 dagar
Läs mer om utbildning i prospektering


Presentationsteknik för Säljare

Genom att kombinera klassisk presentationsteknik med modern säljteknik får presentationerna större genomslagskraft hos kunderna och på affärsresultatet.

Längd: 2 dagar
Läs mer om utbildning i presentationsteknik


Telefonförsäljning - Professional Teleselling Skills

Att sälja via telefon ställer högre krav på säljaren, han eller hon måste snabbare etablera kontakt genom att få kunden att känna värdet av samtalet.

Längd: 2 dagar
Läs mer om utbildning i telefonförsäljning


Säljande Offerter

Få offerter skiljer sig från mängden. De flesta är produktorienterade istället för kundorienterade. Vi löser det genom att träna säljare att skriva offerter som gör skillnad och skapar genomslagskraft.

Längd: 2 dagar


Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller kontakta oss så gör vi en analys av ert behov av säljutbildning.

Vår säljträning kan hjälpa er med säljutveckling, säljteknik och säljcoaching. Vår bredd och vårt djup gör att vi kan möta de flesta behov av förbättrat säljresultat och förbättrade kundrelationer. Vår forskning har fått fram de beteenden som ger bäst effekt på olika säljsituationer, genom effektiv träning lär vi säljare att använda dem. Det ger resultat.