Säljutbildning som tar dig till enastående säljresultat

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så gör vi en analys av ert behov av säljutbildning. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. AchieveGlobal har mer än 50 års erfarenhet av att träna säljare, lokalt, nordiskt och globalt.

Vi anpassar säljträningen till er organisations unika situation och behov av säljutveckling. I vårt utbud har vi världens mest prövade säljträning, PSS - Professional Selling Skills, SE VIDEO. Vi erbjuder kurser i förhandling, strategisk försäljning, prospektering, presentationsteknik och telefonförsäljning samt att skriva säljande offerter.


Vårt utbud av säljträning innefattar:

Säljträning - PSS, Professional Selling Skills

PSS är världens mest prövade säljutbildning. Fler än tre miljoner säljare har hjälpt oss finslipa träningen så att den ger maximal avkastning. Under utbildningen tränas säljare i säljtekniker som hjälper dem inleda ett säljsamtal så att kunden ger dem uppmärksamhet, söka efter behovet bakom behovet, sälja in lösningar så att kunden vill köpa, göra framgångsrika säljavslut samt hantera invändningar. Välj mellan företagsanpassad utbildning eller öppen kurs.

Längd: 2 dagar + 1 dags förberedande E-Learning

Läs mer om PSS Säljträning

Boka plats på öppen Säljutbildning
Kalendarium | RING 08-440 90 30


PSS Säljträning fördjupning och vidareutveckling, läs mer om


Säljstrategier - Winning Account Strategies

När kundernas beslut tenderar till att bli större och sträcka sig över längre tid behöver säljaren tänka och arbeta strategiskt. Målet är att säljaren ska vara kundens affärspartner, den resurs kunden värderar högt och är lojal mot. AchieveGlobals utbildning i säljstrategier ger säljaren en femstegsprocess för att lägga upp säljstrategier för varje nyckelkund. Workshopen lär ut nya koncept, verktyg och taktiker som säljare kan använda för att bygga hållbara kundrelationer i dagens hårt konkurrensutsatta verklighet. Resultatet är ökad framgång vid större affärer samt ökad kundlojalitet hos nyckelkunder.

Längd: 2 dagar

Läs mer om KAM utbildning i strategisk försäljning


Säljförhandling - Professional Sales Negotiations

I dagens hårda ekonomiska verklighet hamnar säljare allt oftare i en förhandlingssituation. PSN Säljförhandling ger säljare färdigheter för att tillsammans med kunden nå en vinna-vinna situation. Utbildningen hjälper säljare förstå vad en säljförhandling är. Säljaren får en tydlig checklista inför en förhandling och kan enkelt avgöra om timingen är rätt. Säljaren lär sig att planera en säljförhandling samt tränar sig i att använda en konkret åttastegsprocess för att genomföra en framgångsrik säljförhandling. Fler affärer med högre täckningsbidrag gör att investeringen snabbt lönar sig.

Längd: 2 dagar

Läs mer om utbildning i förhandlingsteknik


Prospektering - Professional Prospecting Skills

Cold Calls betyder ofta slöseri med tid. Istället för att slösa med tiden ger PPS Säljprospektering säljare de processer och färdigheter som de behöver för att på ett effektivt sätt kunna realisera nya affärsmöjligheter genom att prospektera. Säljarna lär sig en trestegsprocess för att planera samtalet, kontakta prospektet samt utvärdera insatsen. Säljaren kommer att få färdigheter, tips och tekniker som säkerställer effektiviteten i varje fas av prospekteringsprocessen. De kommer att kunna boka flera möten än tidigare, med kunder som är mer intresserade av att träffa en säljare. Det ökar
förutsättningarna för ett högre säljresultat.

Längd: 2 dagar

Läs mer om utbildning i prospektering


Presentationsteknik för Säljare

Genom att kombinera klassisk presentationsteknik med modern säljteknik får presentationerna större genomslagskraft hos kunderna och på affärsresultatet. Tyvärr glömmer många säljare bort att vara behovsorienterade då de ska göra en presentation. Vi tränar säljare att anpassa budskap och framförande till kundens situation och behov.

Längd: 2 dagar

Läs mer om utbildning i presentationsteknik


Telefonförsäljning - Professional Teleselling Skills

PTS Telefonförsäljning tränar säljteknikerna från PSS Säljträning anpassat till telefonförsäljning. Att sälja via telefon ställer högre krav på säljaren, han eller hon måste snabbare etablera kontakt genom att få kunden att känna värdet av samtalet. Utbildningen ger säljare självförtroendet, kompetensen och förmågan att nå avslut och långsiktiga kundrelationer.

Längd: 2 dagar

Läs mer om utbildning i telefonförsäljning


Säljande Offerter

Få offerter skiljer sig från mängden. De flesta är produktorienterade istället för kundorienterade. Vi löser det genom att träna säljare att skriva offerter som gör skillnad och skapar genomslagskraft. Offerten hjälper kontaktpersonen och andra beslutspåverkare att fatta viktiga investeringsbeslut. Träningen bygger på deltagarnas aktuella affärer och kan snabbt räknas hem i fler affärer. Vi tränar säljare att skapa ett bra offertunderlag samt skriva och presentera en säljande offert.

Längd: 2 dagar


Hur hjälper AchieveGlobal er organisation att välja säljutbildning?

Till att börja med diskuterar vi med ansvarig säljchef och ledning och ber att ni definierar det resultat som organisationen vill uppnå med säljträningen. Därefter tar vi fram en utbildningsplan för kompetensutveckling av säljarna. Målet med träningen marknadsförs intern för att skapa engagemang och implementera strategin. Träningen genomförs och säljarna får kunskap och färdigheter för att nå önskat säljresultat. Efter träningen ansvarar säljchefer för coaching av färdigheterna. För att bibehålla kompetens och vidareutvecka säljfärdigheter rekommenderas kontinuerlig uppföljning och säljträning med AchieveGlobal eller vårt Train-the-trainer koncept.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så gör vi en analys av ert behov av säljutbildning.

Har du koll på hur din säljorganisation mår? Gör ett test och identifiera vilka möjligheter till förbättring som finns. Läs mer


AchieveGlobals säljträning kan hjälpa er med säljutveckling, säljteknik och säljcoaching. Vår bredd och vårt djup gör att vi kan möta de flesta behov av förbättrat säljresultat och förbättrade kundrelationer. Vår forskning har fått fram de beteenden som ger bäst effekt på olika säljsituationer, genom effektiv träning lär vi säljare att använda dem. Det ger resultat.