Dags att kora Årets "PSS-are" 2017

PSS – Professional Selling Skills
Säljsamtalet är avgörande för säljarens, kundens och organisationens framgång. Varje år sedan 1985 har AchieveGlobal utbildat tiotusentals säljare i Sverige och nu är det dags att hitta den vassaste PSS-aren 2017.

Den nominerade ska genom sitt engagemang inom sälj bidra till att vara "Den stora skillnaden" för sina kunder och sin organisation. I sitt dagliga arbete ska den nominerade använda PSS färdigheterna för att på ett kundorienterat sätt driva säljutvecklingen och kundrelationen framåt.

AchieveGlobals kunder är nu välkomna att NOMINERA SIN ALLRA BÄSTA PSS-ANVÄNDARE

Klicka här för att nominera >>>

Nomineringsperiod: 27 oktober - 1 december 2017

Urval
Juryn består av AchieveGlobals styrelse, som förbehåller sig rätten att välja vinnare. För mer information kontakta Kaj Hattenhauer, 0708-32 28 29 eller kaj (@) achieveglobal.se

Vinnaren
Tillkännages av AchieveGlobal under december 2017, med ära och diplom för den som utses, och en inspirationsföreläsning till organisationen.

Förra året gick utmärkelsen i hård konkurrens till Mattias Malmörn SEB Retail.
Juryns motivering: För stort engagemang och drivkraft i en konkurrensutsatt bransch där de tjänster som erbjuds kan upplevas som komplexa.
Genom att dagligen använda PSS modellen har Mattias fått insikt om vikten att lyssna, utgå från kundens verkliga behov och sälja på det som ger nytta. I kombination med att ta reda på vad kunden säger i stället för vad han tror har lett till helt annan avslutsfrekvens än tidigare vilket givetvis påverkar resultatet positivt!

Förutom att använda färdigheterna i Professional Selling Skills i sin säljroll har Mattias på ett positivt sätt lyft och diskuterat PSS internt samt hållit föredrag för alla FR i regionen om hur han jobbar med sälj.

En PSS-are är en säljare som:
- alltid sätter kundens behov minst lika högt som sin egen produkt,
- alltid låter kunden förstå värdet av varje kundmöte,
- alltid låter kunden prata minst lika mycket som säljaren,
- alltid låter kunden prata till punkt.
- aldrig presenterar sin produkt och tjänst, utan att kunden uttryckt ett behov av det,
- aldrig negligerar en kunds invändning eller låter den förbli obesvarad,
- aldrig ställer en fråga utan att göra något konstruktivt med svaret.

Kontakta AchieveGlobal så berättar vi mer om fördelarna med att sälja enligt PSS, en av världens mest använda säljtekniker.

För mer information ring 08-440 90 30