AchieveGlobal föreläser på Leadership 2013

Pressrelease:
För tredje året i rad deltar AchieveGlobal på Leadership som arrangeras av utbildning.se i samarbete med SACO-förbund, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna.

Under hösten kommer Eva-Lotta Blomqvist från AchieveGlobal att vid tre tillfällen guida deltagare på Leadershipdagarna till hur man som ny eller erfaren chef kan klara av den balansakt som man förväntas bemästra.

Datum Leadership 2013
• Göteborg, 16 oktober, Radisson Blu
• Malmö, 13 november, Radisson Blu
• Stockholm, 4 december, Clarion Ringvägen

Dagen är exklusiv för dig som är chef och medlem i SACO-förbund, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna. Leadership är en kostnadsfri medlemsförmån. Passa på att knyt kontakter med andra chefer. Förbunden bjuder på lättare förtäring och mingel.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så gör vi en analys av ert behov av ledarskapsutveckling.


AchieveGlobal är världens största helhetsleverantör av ledarskapsprogram, säljträning, säljcoaching, kundserviceutbildning och organisationseffektivitet. Våra utbildningar och lösningar anpassas både till er organisations unika situation och behov av utveckling.