Öppna kurser

Välj Öppen Säljutbildning, Serviceutbildning eller Ledarskapsutbildning, för att utveckla medarbetarnas färdigheter och förmågor inom ledarskap, säljteknik och kundservice.

Till Kalendarium/kursanmälan!

RING +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret om du vill veta mer.


När du bokar en öppen utbildning,

 • träffar du deltagare från andra eller liknande sälj-, service- eller ledarskapsmiljöer vilket ger möjlighet till intressanta erfarenhetsutbyten.
 • får er organisation tillfälle att prova vår säljträning, kundserviceutbildning eller coachutbildning innan ni bokar en företagsspecifik kurs.
 • vill ni ge en ny medarbetare samma grundläggande säljutbildning, kundserviceutbildning eller ledarskapsutbildning, som ni tidigare gett alla medarbetare.
 • kan alla medarbetare få samma träning trots att ni inte kan avvara en hel grupp samtidigt, öppna kurstillfällen ger er möjlighet att dela upp gruppen.

Våra öppna kurser i säljträning, servicekvalitet, coaching och ledarskap genomförs i AchieveGlobals kurslokal på Odengatan 52 i Stockholm, alternativt på konferensanläggning i Stockholm City eller närförort.


SKRIV EN RECENSION
Klicka här för att lämna recension

Tack för att du recenserar ditt deltagande på utbildningen med AchieveGlobal. Din recension kommer att visas hos vår samarbetspartner utbildning.se.


Branschens standardregler vid avbokning av öppen kurs

 1. Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.
 2. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokningen ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
 3. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. 6. Ersättning därutöver utbetalas ej.
 6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Fastställt vad Utbildningsföretagens Förenings styrelsemöte 20 november 2001.