Vision och mål

Vision

Företag och organisationer väljer AchieveGlobal som partner för kompetensutveckling, därför att vi utmanar deras tankesätt och applicerar ett tillvägagångssätt som skapar ett mätbart resultat.

  • Vi skapar långsiktiga affärsrelationer genom att utveckla och inspirera medarbetare som gläds åt nya utmaningar.
  • Vi är kända och respekterade inom vårt affärsområde.
  • Vi är positiva, stolta och motiverade att leva som vi lär.
  • Våra kunder upplever ständigt att vi överträffar deras förväntningar.

Mål

Att hjälpa företag och organisationer genom att stärka medarbetarnas affärsmässiga utveckling med hjälp av säljutbildning, serviceutbildning, ledarskapsutbildning och coachingverktyg.

Värderingar

  • Integritet
  • Team-arbete
  • Omtanke
  • Hårt arbete
  • Nytänkande