Vårt arbetssätt

När du väljer AchieveGlobal innebär det att du tillsammans med våra konsulter och projektledare arbetar med en väl inarbetad process som stödjer er från det inledande analysarbetet till de avslutande utvärderingsaktiviteterna.

Att hjälpa våra kunder att nå ökad framgång är vår främsta drivkraft. Vårt engagemang och professionalism i varje uppdrag hjälper er att nå era uppsatta mål.

AchieveGlobal är en del av Miller Heiman Group, vi har mer än 50 års erfarenhet av att skapa och leverera utbildning som är kopplad till våra kunders mål och strategier, samt motiverar medarbetarna att förbättra resultatet om och om igen.

Vår arbetsmodell

En genomtänkt arbetsmodell för implementering, genomförande och uppföljning där vi,

 • analyserar för att identifierar gap
 • designar, utvecklar och skapar lösningar för att stänga gapet
 • genomför rätt utbildning, vid rätt tillfälle för rätt personer
 • utvärderar och fastställer effekten av utbildningsinsatsen
 • erbjuder uppföljning, planeringsverktyg, sambesök, coaching och reinforcement

Tillsammans med ert företag sätter vi oss ner och diskuterar utbildningsbehovet och hur vi på bästa sätt kan tillgodose era förväntningar. Vi hjälper er med att,

 • skapa en strategi för vad som ska göras före, under och efter utbildningen enligt vår 40-20-40 modell
 • få och behålla ett aktivt stöd och engagemang från ledning, chefer och HR
 • positionera och marknadsföra utbildningsinitiativet
 • ta reda på vilka utmaningar som är relaterade till utbildningsinsatsen och hur kan vi hantera dessa
 • implementera nya färdigheter och bibehålla effekten av utbildningsinsatsen
 • mäta resultat

Utbildning med AchieveGlobal

Vi ser träning som ett system som stärker inlärningsprocessen över en längre tidsperiod. Ingen säljutbildning, serviceutbildning eller ledarskapsutbildning kan förändra beteenden på bara några få dagar. För att nå bestående resultatförbättring måste det finnas en systematisk uppföljning och fördjupning. Vi har ett flertal färdiga koncept för att bibehålla och utveckla medarbetarnas färdigheter efter träning.

Med AchieveGlobal som samarbetspartner har er organisation möjlighet att skapa ett gemensamt språk för era säljare, servicegivare och ledare, lokalt och runt om i världen. Våra forskningsbaserade program för säljträning, serviceträning och ledarskapsutveckling genomförs dagligen i någon av de 47 länder där AchieveGlobal är representerade.

Våra team av lokala erfarna konsulter, tränare och projektledare tar fram, levererar och styr framgångsrika projekt. Vår tillgänglighet gör att ni kan välja den plats som passar er bäst, lokalt, nordiskt eller globalt.

AchieveGlobal har genom åren tränat ett stort antal företag genom säljträning, serviceutbildning, ledarskapsprogram, coachutbildning och facilitering.

För ytterligare information och offertförfrågan kontakta oss via: telefon +46 (0)8 - 440 90 30 eller kontaktformuläret