Vår lärmodell

För att verkligen förändra beteenden, till exempel att få en säljare, servicegivare och ledare att anamma nya kommunikativa färdigheter, vet vi att det krävs mer än ett starkt utbildningsinnehåll. Den pedagogiska processen som AchieveGlobal kopplar till inlärningsmodellen hanterar de olika inlärningsstegen.

För ytterligare information kontakta oss via: telefon +46 (0)8 - 440 90 30 eller kontaktformuläret

Träning med AchieveGlobal, en del av Miller Heiman Group

Oavsett form av genomförande; klassrumsträning, e-learning, vILT etc. kombinerar AchieveGlobals träningsprogram runt om i hela världen olika typer av aktiviteter som tillsammans säkrar en effektiv inlärning. Om du väljer en säljutbildning, serviceutbildning eller ledarskapsutbildning från Miller Heiman Group får du verkligen träna en hel del. Vår strukturerade och mycket varierande lärmetod guidar deltagaren genom de olika inlärningsmomenten och vi använder följande pedagogik för att bygga upp kunskap och färdigheter som vara livet ut.

  • Teori och gruppdiskussioner med analys av de egna utmaningarna.
  • Avsnitt för analys av nya färdigheter.
  • Lärarledda övningar och gruppövningar för tillämpning av nya färdigheter.
  • Rollspel för övning och utvärdering av färdighetsanvändning.
  • Förberedelser och planering för användning i egna kundsituationer.

Våra tränare

En tränare från Miller Heiman Group vågar utmana dig, han/hon är bra på att ge dig konstruktiv feedback som hjälper dig lyfta fram dina styrkor och ta tag i dina utvecklingsområden. Våra tränare är inte bara trevliga och inspirerande, de har också erfarenhet av att under utbildningen snabbt kunna anpassa kursinnhållet till deltagarnas behov.

Alla tränare hos Miller Heiman Group är certifierade för att leverera våra utbildningar och våra lokala tränare runt om i hela världen genomför dagligen någon av våra program inom sälj, service eller ledarskapsträning. Våra kursutvärderingar ger dig ett bra bevis på att våra tränare får saker att hända.

För ytterligare information kontakta oss via: telefon +46 (0)8 - 440 90 30 eller kontaktformuläret