Om AchieveGlobal, en del av Miller Heiman Group

Du hittar oss på www.millerheimangroup.se

AchieveGlobal är en del av Miller Heiman Group som är världens största leverantör av säljträning, serviceutbildning och ledarskapsprogram. Våra utbildningar och lösningar anpassas både till er organisations unika situation och behov. Våra företagsanpassade utbildningar förläggs till den plats som passar er bäst, lokalt, nordiskt eller globalt. De öppna kurserna genomförs i våra lokaler på Odengatan 52 i Stockholm.

  • AchieveGlobal ingår i Miller Heiman Group som är en sammanslagning av Miller Heiman, Huthwaite, AchieveGlobal och ILS. Vi erbjuder Professional Selling Skills, Large Account Management Process, SPIN Selling Conversations, Strategic Selling, och Conceptual Selling som hjälper organisationer att lyckas med sina ansträngningar att skapa ökad försäljning, kundnöjdhet och kundlojalitet. Tillsammans tränar vi varje dag fler säljare, servicegivare och ledare än något annat bolag.

  • Inom AchieveGlobal och Miller Heiman Group arbetar fler än 1000 personer, vi är etablerade i fler än 40 länder och genomför träning på mer än 40 språk. I Sverige och Norden har vi tränat ledare, säljare och servicegivare sedan 1985.

  • Genom att välja AchieveGlobal får du mer än bara en träning, du får erfarenheten och kunnandet från de som leder branschen samt ett brett utbud av tjänster och kompetenser. Detta säkerställer att den träning du valt är relevant, praktiskt inriktad och högeffektiv.

  • Oavsett om ditt mål är att öka kundlojaliteten, förbättra kundrelationen, komma in på nya marknader eller differentiera dig genom högkvalitativ service kan vi samarbeta med dig för att utveckla och genomföra den träning som ger er personal och er organisation konkurrensfördelar.

RING oss redan idag,+46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så kontaktar vi er för en analys av ert behov av träning.


Vårt fokus är människan.
Vår kärnkompetens är utbildning.
Vårt mål är att förvandla strategier till resultat.
Vårt tillvägagångssätt är att arbeta med människor för att:

  • Skapa insikt
  • Skapa ägande
  • Möjliggöra genomförande och prestation

Enkelt uttryckt, arbetar vi med att involvera era medarbetare i företagets strategier och utrusta dem med färdigheter som leder till resultat. Vi hjälper er att maximera prestationsutvecklande insatser, genom att skapa samspel mellan era organisatoriska målsättningar och kommunikation, stödsystem och mätbarhet.

Som en resurs för att förvandla strategier till resultat, erbjuder vi utbildningsprogram och konsultation inom de mest relevanta områdena för dagens affärsstrategier: säljprestation, kundservice, ledarskap och team-arbete.


Genom att kontinuerligt forska inom affärstrender och marknadsbehov, gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig att möta de krav som dagens marknad och kunder ställer. Våra studier identifierar de kompetenser och beteenden som påverkar framgång och säkerställer kvaliteten och validiteten i våra utbildningsprogram. Vårt breda utbud och vår expertis inom säljträning, serviceutbildning och ledarskapsutveckling innebär att vi kan hjälpa er att förbättra varje liten del av kundrelationen. Genom att strömlinjeforma beteenden och processer inom alla funktioner i organisationen kan vi hjälpa till att leverera mervärde till era kunder.

Tack vare våra 70 internationella kontor i fler än 40 länder kan vi på ett unikt sätt erbjuda våra kunder ett enhetligt sätt att genomföra förändringsarbete i hela världen. Samtidigt som vi har lokal expertis, kan vi jobba med globala företag. Vi har fler lösningar, på fler språk, än något annat utbildningsföretag i världen. Vi översätter och anpassar våra lösningar så att de passar den lokala kulturen och affärsmiljön. Detta säkerställer träffsäkerheten och maximerar resultatet.


Företagshistorik

AchieveGlobal har sitt ursprung i ett forskningsprojekt vid Columbia University i USA där två forskare 1957 började studera affärsbeteenden. AchieveGlobal ingår idag i Miller Heiman Group som med en omsättning på 1 400 miljoner USD, och med sin etablering i fler än 40 länder är en av världens ledande företag. Vi hjälper organisationer att gå från strategi till resultat via människor. Vår affärsmodell inkluderar träning av säljare, servicegivare och ledare samt ett Train-the-trainer koncept. All träning vi levererar baseras på studier där vi identifierar vilka kompetenser som krävs för att nå önskat resultat.

AchieveGlobal bildades 1987 genom sammanslagningen av Zenger Miller, Learning International & Kaset International.

Zenger Miller bidrog med sitt banbrytande arbete inom utveckling av ledarskap för organisationseffektivitet.

Learning Internationals erfarenheter inom säljområdet fortsätter att utgöra grunden för våra lösningar inom sälj. Många företagsledare har under de senaste årtiondena stiftat bekantskap med PSS – Professional Selling Skills.

Kaset International's fokus låg på kundlojalitet. Denna gedigna kunskap ligger nu till grund för våra Kundserviceutvecklande insatser.

Genom att kombinera erfarenheten från tre av världens mest respekterade träningsorganisationer kan AchieveGlobal vara stolta över 80 års sammanslagen erfarenhet inom sälj, ledarskap och servicelösningar.

Sedan hösten 2016 är AchieveGlobal ett av fem starka varumärken i Miller Heiman Group. Läs mer om Miller Heiman Group

Vår svenska och nordiska verksamhet ägs och drivs av Achieve Learning Svenska AB.

Kontakta oss för mer information: +46 8 440 90 30