Ledarskapsprogram för ett kommunikativt ledarskap

Ledarskapsprogram för utveckling av chefer och coacher. Våra ledarskapsprogram ger ledare kommunikativa färdigheter som stärker internkommunikationen, utvecklar personalrelationerna och skapar riktning i organisationen.

Utifrån era behov tillför vi styrkan av väl beprövade ledarskapsprogram.
Våra ledarskapsprogram kan genomföras som enstaka moduler eller sättas samman till en chefsskola i flera steg. Det finns givetvis möjlighet att på olika sätt företagsanpassa ledarskapsprogrammen till er affärsmässiga miljö, där våra team av erfarna konsulter, tränare och projektledare stöder er från det inledande analysarbetet till de avslutande utvärderingsaktiviteterna.

Vårt engagemang och professionalism i varje uppdrag hjälper er att nå uppsatta mål och tillsammans med er tar vi fram den lösning som ska överbrygga luckorna i ert ledarskap.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd Kontakta oss så gör vi en analys av ert behov av ledarskapsutveckling. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er.


Vårt utbud av ledarskapsprogram innefattar:

Coaching som motiverar

Längd: 2 dagar.

 1. Skapa en motiverande arbetsmiljö.
 2. Ge behovsanpassad feedback.
 3. Utveckla andra.

 4. Ge belöningar och beröm.

Läs mer om ledarskapsprogrammet motiverande coaching


Professional Sales Coaching

Längd: 2 dagar.

 • Lär dig att snabbt analysera vilka styrkor och brister dina säljare har.
 • Identifierar utmaningar och hjälper säljare att bibehålla effekten av PSS Säljträning.
 • Få säljteamet att tillämpa och utveckla sin säljkompetens och sitt resultat om och om igen.

Läs mer om Professional Sales Coaching - Säljchefsutbildning för att coacha PSS


Ny som chef

Längd: 1 dag.

 1. Hantera övergången till en ledande position
 2. Agera strategiskt för att bygga trovärdighet
 3. Identifiera strategier för att skapa motivation hos medarbetarna
 4. Skapa en klar koppling mellan avdelningen och organisationen för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet för arbetsuppgiften
 5. Planera för att genomföra samtal för att bygga en god relation med sin egen chef, för att erhålla bästa möjliga chefssupport
 6. Delegera

Läs mer om ledarskapsprogrammet ny som chef


Att leda effektiva möten

Längd: 2 dagar.

 • Ett möte är lika effektivt som dess mötesledare.
 • Få verktyg för att genomföra effektiva, resultatdrivande möten, oavsett hur komplex frågeställningen är eller hur brokig gruppen är.
 • Lär dig att leda effektiva möten, genererar ni nya idéer och handlingsplaner som möter de mål som kvalitativa möten ska uppnå.

Läs mer om ledarskapsprogrammet att leda möten


Att leda andras prestationer

Längd: 2 dagar.

 1. Planera en prestationsdiskussion.
 2. Klargöra förväntningar.
 3. Åtgärda prestationsproblem.
 4. Genomföra prestations genom gångar.

Att leda virtuella team: Ett ramverk för framgång

Längd: 1/2 dagar.

 • Få färdigheter för att leda virtuella team och maximerar resultatet.
 • Fokus är på två viktiga element för framgång – Gruppens sammanhållning och individens bidrag.


Att leda generationer på arbetsplatsen: Åldersskillnadens hävstångseffekt

Längd: 1/2 dag

 • Denna workshop ger ledare och medarbetare på alla nivåer ett forskningsbaserat ramverk för att dra full nytta av åldersskillnaden.
 • Den intensiva träningen fokuserar på fem nyckelaktiviteter för att eliminera fördomarna mot olika generationer i arbetsteam.

Ledarskapsprofiler

Längd: 1/2 dag

 • Deltagaren får inte bara analysera och fira sina styrkor i sitt ledarskap utan även reflektera över och ta tag i sina utvecklingsområden.
 • Deltagaren får handlingskraftiga strategier för att optimera den specifika strukturen i sin ledarskapsprofil.

Att leda innovation: Från koncept till kundnytta

Längd: 1 dag, plus aktiviteter för att tillämpa workshopen på arbetsplatsen.

För ledare som:

 • Förväntas engagera medarbetare och andra att komma fram till nya och innovativa sätt att tillföra värde till interna och externa kunder.
 • Fattar beslut om jobbet med innovation ska fortsätta eller avslutas.
 • Är ansvariga för att implementera innovationen och hantera hinder som kan uppstå.
 1. Innovationens hjärta.
 2. Din roll i innovationen.

 3. Optimera oliktänkande
.
 4. Skapa nytänkande.
 5. Skapa och välja idéer.
 6. Verkställ Innovationen
.

Aktivera förändring

Längd: 1,5 dagar

Under den här workshopen lär du dig de viktigaste metoderna för att leda i förändring.

 1. Aktivera förmågor.
 2. Kommunicera förändring.
 3. Övervaka implementering och stämning.

Accelerera produktiviteten i teamet

Längd: 2 dagar

 1. Bygg upp teamets stolthet och mening.
 2. Utveckla teamets smidighet: Verktyg för vardagen.
 3. Lös konflikter inom teamet.
 4. Förhandla resurser till ditt team.

Från Strategi till Resultat

Längd: 2 dagar. Målgrupp: Ledningsgrupper.

Efter workshopen kommer ledare kunna:

 • Söka, klargöra och kommunicera idéer och information.
 • Förklara organisatoriska frågor och strategier på ett lockande sätt
 • Förstå utmaningar och fördelar med att ge konstruktiv feedback
 • Använda feedback för att styra individers agerande mot problemlösning
 • Använda idéer för att omvandla strategier till konkret handling.
 • Lobba internt för att få stöd och resurser för att hantera viktiga organisatoriska frågor.