Professionell B2B Säljare

En 5 dagars intensivkurs för dig som vill bli företagets stjärnsäljare och som behöver utveckla dina affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder. För att lyckas behöver du bli en säljare som hjälper dina kunder att nå ökad framgång. AchieveGlobal, kan som en av världens största och mest erfarna utbildningsföretag erbjuda en Professionell B2B utbildning som gör att du får träffa fler prospekts, tar hem flera affärer och då med ett ökat täckningsbidrag. Samtliga delar i certifieringen är baserade på studier som kontinuerligt genomförs av vårt eget forskningsbolag CSO Insights.

Antal dagar: 5 dagars intensivkurs
Format: Öppen kurs eller Företagsspecifik affärsskola
Investering öppen: SEK 40 000 exkl. moms. Fika och lunch ingår. Minimum 6 deltagare.
Investering företagsspecifik: Enligt offert
För vem?
Kursen passar såväl KAM som erfarna och nya säljare. Kursen är också ett bra komplement för säljchefer som vill utveckla sin säljkompetens, sitt management samt sin affärskommunikation och sina konsultativa säljfärdigheter.

RING 08-440 90 30 | Kalendarium & kursstarter

Kursinnehåll Professionell B2B Säljare

 • Säljteknik - Professional Selling Skills, PSS
 • Prospektering - Professional Prospecting Skills, PPS
 • Presentationsteknik - Professional Presentations Skills, PPSP
 • Förhandlingsteknik - Professional Sales Negotiations, PSN
 • 1-års tillgång till PSS Säljträning Online
 • Omfattande litteratur, strukturerad samtals- och mötesplanerare samt färdighetskort
 • Digitala planeringsverktyg
 • Uppföljningsverktyg för individuell coaching
 • Telefonsupport mellan och efter tillfällena
 • Möjlighet att komplettera med coaching, sambesök och kursen Winning Account Strategies
 • Tillgång till AchieveGlobal och MHI´s senaste forskningsrapporter om vad som utmärker säljare i världsklass
 • Certifiering och kursdiplom

PSS – Professional Selling Skills

Du kommer att få kritiska färdigheter för att kunna utveckla starka affärsrelationer samtidigt som de ökar säljresultatet.

 • Samtalsplanering
 • Mer är 70 % av tiden praktisk och interaktiv träning
 • Du får feedback på din prestation

Själva samtalet eller mötet mellan kunden och dig som säljare är det mest avgörande för om säljaren ska lyckas få ordern eller inte. Det du säger och gör får en direkt effekt på resultatet. Det finns specifika beteenden som hjälper säljare att lyckas få hem fler affärer. Du behöver vara konsultativ men ändå drivande i samtalet.

PPS – Professional Prospecting Skills

Du kommer att få färdigheter, tips och tekniker som säkerställer effektiviteten i varje fas av prospekteringsprocessen. Du kommer att kunna boka flera möten än tidigare.

 • Prospekteringsplanering
 • Du ringer i skarpt läge under träningen
 • Du får feedback på din prestation
 • Mindset och process för affärsflöde och affärsmöjligheter

Cold Calls betyder ofta slöseri med tid. Med en strukturerad prospekteringsplanering och rätt färdigheter kan säljare realisera nya affärsmöjligheter genom att prospektera effektivt. Du lär sig en trestegsprocess för att planera samtalet, kontakta prospektet samt utvärdera insatsen.

PPSP – Persuasive Presentations for Sales Professionals

Kursen bygger på dina aktuella affärer. Vi tränar dig i att bygga upp logiska och säljande offerter och presentationer samt använda övertygande presentationsteknik och säljande budskap.

 • Riktiga offerter används under träningen
 • Du får feedback på din prestationsteknik
 • Offertmall

De flesta offerpresentationer såväl muntliga som skriftliga är produktorienterade istället för kundorienterade. Vi löser det genom att träna dig att använda offerter som gör skillnad och skapar genomslagskraft, det gör att du snabbt kan räkna hem i fler affärer.

PSN – Professional Sales Negotiations

Du lär dig att planera en säljförhandling samt tränar på att använda en konkret process för att genomföra en framgångsrik säljförhandling som gör att du tar hem fler affärer med högre täckningsbidrag.

 • Förhandlingsplanering
 • Rollspelsträning
 • Du får feedback på din prestation

I dagens hårda ekonomiska verklighet hamnar säljare allt oftare i en förhandlingssituation. Som säljare behöver du förstå vad en säljförhandling är. Säljaren får en tydlig checklista inför en förhandling och kan enkelt avgöra om timingen är rätt.

Lägg till kursen Winning Account Strategies för att bli Professionell KAM

Pris: SEK 10 000 exkl. moms. Gäller vid tillägg till Professionell B2B Säljare
Fika och lunch ingår. Minimum 6 deltagare.
Ordinarie pris: SEK 16 000 exkl moms
Investering företagsspecifik: Enligt offert

 • 2 dagar
 • Verktyg för säljstrategier på hög nivå
 • Du genomför kontopresentationer på riktiga affärsmöjligheter
 • Du får feedback på din prestation

Kursen ger KAM kompetens för att hitta affärsmöjligheter genom att använda en strategisk fem-stegs process. Du lär dig att skapa kort- och långsiktiga planer för dina viktigaste konton. Du får genomföra kontopresentationer och skapa handlingsplaner som genererar nya affärer, ökad framgång samt bibehållen kundlojalitet.


Efter hela kursen Professionell B2B säljare
Efter kursen kan du genomföra mer effektiva säljsamtal samt hantera ointresserade kunder och svårare säljsamtal där kunden kommer med invändningar. Genom att etablera en positiv, särskiljande stil för dig själv och för företaget skapar du efter kursen större möjlighet att få starka åtaganden i varje kundmöte.

Kommer du att kunna planera och lägga upp strategier för dina kunder, utveckla och underhålla positiva kundrelationer samt kunna använda tiden mer effektivt. I prospekteringssamtalet kommer du att kunna hantera ointresse och därmed boka flera möten.

Får du en bättre konkurrenskraft genom att verkligen förstå kundens affärsutmaningar och deras organisatoriska och personliga behov. Du kommer att nå en ökad långsiktig effektivitet genom att vara en mer konsultativ säljare som hjälper kunderna att fatta sunda inköpsbeslut.

Framför allt kommer du att ta hem fler affärer med högre täckningsbidrag gör att investeringen snabbt lönar sig.

För mer information RING 08-440 90 30