Professional Sales Coaching - Säljchefsutbildning

Med Professional Sales Coaching kan du bibehålla effekten av PSS Säljträning. Som PSS Coach kan snabbt göra en analys av vilka styrkor och brister dina säljare har. Du kan kontinuerligt identifiera utmaningar och utveckla gruppens säljkompetens och resultat. Coachutbildningen är två dagar och ger dig som säljchef kunskap och färdigheter så att du kan utveckla och stötta säljare i det dagliga arbetet.

Inom de flesta företag vill medarbetarna att chefen tar en mer aktiv roll i medarbetarnas och gruppens utveckling. Chefen bör därför leda och motivera sina medarbetare. Coaching gör att medarbetare hela tiden sporras att göra bättre resultat. Detta sker genom att upprätthålla och vidareutveckla medarbetarens kompetens för att exempelvis bättre klara av svåra kundsituationer.

Efter utbildningen kan du som säljcoach

  • Analysera säljarbetet
  • Analysera säljsamtalet
  • Genomföra ett coachingsamtal
  • Identifiera säljarens styrkor och utvecklingsområde

Professional Sales Coaching gör att du på ett engagerat sätt kan hjälpa dina säljare att i praktiken omsätta kunskaper och färdigheter från PSS Säljträning. Genom att tillämpa rätt säljfärdigheter ökar medarbetarens prestation och resultat.

Kontakta oss >>


Specifikationer PSS coachutbildning:

  • Målgrupp: Säljechefer
  • Antal dagar: 2
  • Format: Introduktioner, skriftliga övningar, interaktiva videoövningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning och upplevelsebaserade övningar
  • Kursdokumentation: Omfattande litteratur, analysverktyg och coachingmodeller
  • Tränare: Erfarna, certifierade tränare

För ytterligare information kontakta oss: tfn. 08 - 4409030