Ledarskapsutbildning - Coaching som motiverar

Coaching som motiverar är en ledarskapsutbildning som ger dig verktyg för att bygga upp hållbar motivation hos dina medarbetare genom att skapa en miljö där deras inbyggda psykologiska behov möts. Läs mer.

Längd: 2 dagar
Målgrupp: Chefer, mellanchefer och nya chefer som coachar säljare och servicegivare

RING OSS +46 (0)8 - 440 90 30 för mer information.


Kursinnehåll:

  • Avsnitt 1: Att skapa en motiverande arbetsmiljö. 
Se på motivation ur ett nytt perspektiv och lär dig att skapa en miljö som gör att individer kan möta sina grundläggande behov.

  • Avsnitt 2: Att ge behovsanpassad feedback. 
Lär dig använda principerna ”Self-Determination Theory” för att ge och ta emot feedback på ett sätt som bygger motivation och ger resultat.

  • Avsnitt 3: Att utveckla andra. 
Lär dig en samarbetsvänlig metod att utveckla andras kompetenser så att det möter både individens behov av motivation och organisationens behov av resultat.

  • Avsnitt 4: Att ge belöningar och beröm. 
Lär dig bekräfta positiva resultat på ett sätt som lyfter fram kompetens, stärker relationer och främjar individers interna motivation.

Kontakta oss RING +46 (0)8 - 440 90 30, vi kan träna dina chefer att guida medarbetare till högre prestationer.