Coachutbildning - Chefsträning för att öka dina medarbetares prestationer

Oavsett om du är säljchef eller servicechef kommer coaching hjälpa dig öka dina medarbetares prestation. AchieveGlobals Coachutbildning är två dagar och ger dig kunskap och färdigheter så att du kan utveckla och stödja medarbetare i det dagliga arbetet.

Coaching gör att medarbetare hela tiden sporras att göra bättre resultat. Detta sker genom att upprätthålla och vidareutveckla medarbetarens kompetens för att exempelvis bättre klara av svåra kundsituationer.

Inom de flesta företag vill medarbetarna att chefen tar en mer aktiv roll i medarbetarnas och gruppens utveckling. Chefen bör därför leda och motivera sina medarbetare, detta möjliggörs genom coaching.

Efter coachutbildningen kan coachen visa engagemang i den egna personalen och hjälpa dem att i praktiken omsätta kunskaper och färdigheter från tidigare utbildningar. På så sätt kan medarbetarens prestation och resultat öka. Coaching tryggar investeringen i tidigare och kommande utbildningar och säkrar kontinuiteten i medarbetarnas utveckling.


Specifikationer coachutbildning:

  • Målgrupp: Sälj- och servicechefer
  • Antal dagar: 2
  • Format: Introduktioner, läsning, skriftliga övningar, interaktiva videoövningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning och upplevelsebaserade övningar
  • Kursdokumentation: Deltagarpärm med omfattande litteratur och övningshäften
  • Tränare: Erfarna, certifierade tränare

För ytterligare information om hur vi kan hjälpa er att skräddarsy er coachutbildning och ledarskapsutbildning, kontakta oss: tfn. 08 - 4409030 eller e-post: kontakt@achieveglobal.se

Klicka här för ytterligare information om våra Öppna kurser

Faktablad: